Добруджа в геостратегическия сблъсък между Русия и Австро-Унгария. В: Българите в северното причерноморие, т. І., В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1992, с.114-122.


Палангурски, Милко (1992) Добруджа в геостратегическия сблъсък между Русия и Австро-Унгария. В: Българите в северното причерноморие, т. І., В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий” 1992, с.114-122. В. Търново


 Мястото и ролята на Добруджа в геостратегическото притовопоставяне между две от силите, България и Румъния.
  Статия
 Добруджа, боен театър, стратегия, конвенция.
 Издадено
  11226
 Милко Палангурски

1. Саздов, Димитър. Пенчо Д. Пенчев, Дунав мост 100 години дипломация и политика, С.,УИ Стопанство, 2006 ISBN 954-494-718-3; ISBN 978-954-494-718-7, с. 46.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/