Адвокати, управление, политика (1879-2016). Адвокатите: държавни глави, регенти, председатели на парламента, министър-председатели, министри, конституционни съдии, председатели на върховни съдилища, главни прокурори, омбудсмани на републиката.


Палангурски, Милко (2016) Адвокати, управление, политика (1879-2016). Адвокатите: държавни глави, регенти, председатели на парламента, министър-председатели, министри, конституционни съдии, председатели на върховни съдилища, главни прокурори, омбудсмани на републиката. В. Търново:: Фабер, 2016, 215 с. ISBN 978-619-00-0505-6.COBISS.BG-ID 1280206820


 Адвокатската гилдия в политиката и управлението на страната.
  Монография
 Адвокати, политика, държавни глави, министри.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11224
 Милко Палангурски

2. Тодоров, Тодор Стаматов, Никола Мушанов - живот и обществена дейност, В. търново, "ИВИС", ISBN - 978-619-205-094-8, с. 57.

1. Стрезова, Алека. Българската дипломация. Институции и представители. 1879-1918 г., София, Авангард прима, ISBN - 978-619-160-862-1, 2017,, с.181

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/