Учредителите. Участниците в Учредителното Народно събрание в Търново, (10.II.-16.IV.1879 г.). Енциклопедичен справочник.


Палангурски, Милко (2014) Учредителите. Участниците в Учредителното Народно събрание в Търново, (10.II.-16.IV.1879 г.). Енциклопедичен справочник. София: Сиби, 2014, 327 с. ISBN 978-954-730-887-0.COBISS.BG-ID 1266121188


 Съставът на изработилите и приели първия основен закон на страната - Търновската конституция.
  Монография
 Народни представители, конституция, биографии.
 Издадено
  11223
 Милко Палангурски

7. Алека Стрезова, Дипломатическата мисия на на Уилям Гифорд Палгрейв в България, В: Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 103, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

8. Веселин Методиев, Един много добър човек. Константин Стоилов и политическата добродетел, НБУ, ISBN 978-619-233-056-9, с. 45

9. Веселин Методиев, Конституционната комисия в Учредителното народно събрание, В: Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 40, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

10. Петко Ст. Петков, За решенията на Учредителното събрание от 1879 г. да се построи храм-паметник на връх "Свети Никола", В: Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 53, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

11. Светла Атанасова, Писалка печат на Димитър Катранов,Известия на Регионален исторически музей - Велико Търново, XXXIII/2018,Фабер, В. Търново, 2019, ISSN 0861-5888, с.330

12. Светла Атанасова, Учредителното народно събрание и Търновската конституция на страниците на в. "Марица", В: Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с.151, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

6. Алека Стрезова, Докладите на британския генерален консул Уилям Гифорд Палгрейв за българското Учредително събрание в Търново, Епохи, т. XXVI (2018), 2, с.461.

5. Стрезова, Алека. Българската дипломация. Институции и представители. 1879-1918 г., София, Авангард прима, ISBN - 978-619-160-862-1, 2017, с.89, 166, 190, 192, 194,,214, 216.

2. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.578

3. Миколенко, М. В. (ХаркIв). На замIтку историкам-болгаристам. РецензIя на: Учредителите. Участниците в УЧредителното Народно събрание в Търново, (10.II-16.IV.1879). Енцикопедичен справочник, С., Сиби, 2014, Дриновський збIзник, IX, СофIя - ХаркIв, 2016, с.440-442., ISSN 2218-0567.

4. Тютюнджиев, Иван. Дневник на Светата търновска митрополия (1870-1871), Ровита, В.Търново, 2016, 336 с. ISBN; 978-954-8914-36-9, с. 30, 144

1. Събев, Орлин. Робърт Колеж и българите, С., Изток– Запад, 2015, 462с. ISBN: 978-619-152-624-6, с.283.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/