Неканонични представи за Христовия кръст в България през Х в. // Епохи : Историческо списание.


Костова, Росина (1993) Неканонични представи за Христовия кръст в България през Х в. // Епохи : Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, 3-4, с. 86-91. ISSN 1310-2141


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11219
 Росина Костова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/