Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (ноември 1900 - юни1904 г.).


Палангурски, Милко (1995) Либералната (радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация (ноември 1900 - юни1904 г.). В.Търново: Слово, 1995, 207 с. ISBN 954-439-394-3.COBISS.BG-ID 1029083620


 Развитие и разцепление на Либералната партия на д-р В. Радославов. Вътрешнопартийно устройство, социален състав на партията, програмни документи и материали, структура на партията, парламентарно участие и участие в изборния процес.
  Монография
 Либерална партия, устройство на партията, разцепление, социален състав, външна политика, вътрешна политика на артията,
 Издадено
  11216
 Милко Палангурски

134. Тодоров, Тодор Стаматов, Никола Мушанов - живот и обществена дейност, В. търново, "ИВИС", ISBN - 978-619-205-094-8, с. 57.

127. Кети Мирчева, Първото национално честване на Априлското въстание - между политическите употреби и локалните пристрастия, В: Град и Памет. априлското въстание 1876 г. през призмата на паметта, Регионален исторически музей Пазадржин, 2017, изд. Фабер, ISBN-978-619-90021-7-9, с. 183.

128. Миколенко, Д. В. СтрастI за Стамболовшм: болгарське державотворення у 1895-1920 роках: ХаркIв,ХНУ IменI В.Н.КаразIна, 2017 ISBN 978-966-285-450-3,, 804 с. цит. на с.254.

129. Миколенко, Д. В. СтрастI за Стамболовшм: болгарське державотворення у 1895-1920 роках: ХаркIв,ХНУ IменI В.Н.КаразIна, 2017 ISBN 978-966-285-450-3,, 804 с. цит. на с.463

130. Миколенко, Д. В. СтрастI за Стамболовшм: болгарське державотворення у 1895-1920 роках: ХаркIв,ХНУ IменI В.Н.КаразIна, 2017 ISBN 978-966-285-450-3,, 804 с. цит. на с.465.

131. Миколенко, Д. В. СтрастI за Стамболовшм: болгарське державотворення у 1895-1920 роках: ХаркIв,ХНУ IменI В.Н.КаразIна, 2017 ISBN 978-966-285-450-3,, 804 с. цит. на с.466.

132. Миколенко, Д. В. СтрастI за Стамболовшм: болгарське державотворення у 1895-1920 роках: ХаркIв,ХНУ IменI В.Н.КаразIна, 2017, 804 с. цит. на с.41

133. Саздов, Димитър, Изграждане на многопартийната система в България (1879-1919); В:Интердисциплинарни изследвания. Юбилеен сборник посвете на проф.д.р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, С.,1917,Издателски комплекс УНСС,СISBN 978-954-644-970-2, с. 178

107. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с 257.

108. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с. 247.

109. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с. 268.

110. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.212.

111. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.214.

112. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.234.

113. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.246.

114. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.248.

115. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.254.

116. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.255.

117. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.258

118. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.259.

119. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.261.

120. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.265.

121. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.267.

122. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.276.

123. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.281.

124. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.308.

125. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.308.

126. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.579.

99. Александров, Александър Г. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN: 978-619-00-9249-9, с.173.

100. Александров, Александър Г. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN: 978-619-00-9249-9, с.175.

101. Александров, Александър Г. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN: 978-619-00-9249-9, с.176.

102. Александров, Александър Г. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN: 978-619-00-9249-9, с.178.

103. Александров, Александър Г. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN: 978-619-00-9249-9, с.181.

104. Александров, Александър Г. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN: 978-619-00-9249-9, с.321.

105. Александров, Александър Г. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN: 978-619-00-9249-9, с.75

106. Александров, Александър Г. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN: 978-619-00-9249-9, с.8.

67. Георгиев, Бисер, Вътрешнополитически възгледи и дейнсто на Либералната (Радославистка) партия в България, В: Трети международен конгрес по българистика, 23-23 май 2013 г., т. 29, С., 2014, Университетско издателство"Св. Климент Охридски", ISNN 978-954-07-3841-3, с.40.

68. Георгиев, Бисер, Вътрешнополитически възгледи и дейнсто на Либералната (Радославистка) партия в България, В: Трети международен конгрес по българистика, 23-23 май 2013 г., т. 29, С., 2014, Университетско издателство"Св. Климент Охридски", ISNN 978-954-07-3841-3, с.62.

69. Георгиев, Бисер, Вътрешнополитически възгледи и дейнсто на Либералната (Радославистка) партия в България, В: Трети международен конгрес по българистика, 23-23 май 2013 г., т. 29, С., 2014, Университетско издателство"Св. Климент Охридски", ISNN 978-954-07-3841-3, с.64.

70. Георгиев, Бисер, Вътрешнополитически възгледи и дейнсто на Либералната (Радославистка) партия в България, В: Трети международен конгрес по българистика, 23-23 май 2013 г., т. 29, С., 2014, Университетско издателство"Св. Климент Охридски", ISNN 978-954-07-3841-3, с.65.

71. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства (dlhwij 1887-skwd,r 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISNN- 978-954-577-993-0,с. 6.

72. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.325.

73. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.379.

74. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.387.

75. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.387.

76. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.397.

77. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.402.

78. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.427.

79. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.432.

80. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.432.

81. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.449.

82. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.451.

83. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.458.

84. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.474.

85. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.475.

86. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.486.

87. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.487.

88. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.489.

89. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.490.

90. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.490.

91. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.491.

92. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.492.

93. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.498.

94. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.592.

95. Дмитро Миколенко, Влияние политического наследия Ст. Стамболова на функционирование монархического института в Болгарии (1895-1918 гг.), Bulgarian Historikal RevIev, 2014, 3-4, с. 92л

96. Живков, Светослав. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! 1899-1920, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2014, ISBN 978-954-07-3733-1, с.171

97. Живков, Светослав. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! 1899-1920, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2014, ISBN 978-954-07-3733-1, с.468

98. Живков, Светослав. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! 1899-1920, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2014, ISBN 978-954-07-3733-1, с.8

66. Петров, Петър, Народни представители от с. Любенова Махала, В: Любенова махала. Исторически алманах, ч.I, Силве, Ст. Загора, 2012, ISBN 978-954-9468-09-0, с.242

64. Ангелова, Росица. Миналото на Шумен (1878-1912). Велико Търново,Фабер,2011, ISBN 978-954-400-770-6, с.12

65. Кацарова, Румяна. Димитър Тончев. Общественик, политик, партиен лидер, Пловдив, 2011, ISBN: 978-954-91740-7-6.с. 16

20. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с. 57.

21. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с. 59.

22. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с. 60.

23. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с. 64.

24. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.102.

25. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.164.

26. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.165.

27. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.165.

28. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.166.

29. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.166.

30. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.168.

31. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.171.

32. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.173.

33. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.174.

34. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.175.

35. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.181.

36. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.182.

37. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.273.

38. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.274.

39. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.278.

40. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.78.

41. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISBN: 978-954-8387-70-5, с.78.

42. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 17.

43. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 24.

44. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 27.

45. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 28.

46. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 34.

47. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 34.

48. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 41.

49. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 41.

50. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 48.

51. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 48.

52. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 5.

53. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 50.

54. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 50.

55. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 50.

56. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 55.

57. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 55.

58. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с.19.

59. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с.31.

60. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с.38.

61. Живков Светослав, Българската партийна система до Първата световна война – европейски белези и местни особености, Аnamnesis – исторически портал и списание, г. V, № 1, 2010, ISSN 1312-9295, с. 84.

62. Кацарова, Румяна. Димитър Тончев. Общественик, политик, партиен лидер, Пловдив, 2011, ISBN: 978-954-91740-7-6.с.123

63. Тодоров Антоний. Граждани, партии, избори: България 1879-2009 г., С., Изток-Запад, 2010, ISBN 978-954-321-677-2, с.28.

19. Липчев, Румен. Следосвобожденска Силистра 1879-1913, Силистра, Ковачев, 2009. ISBN 978-954-8775-99-1, с. 9.

9. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с.51.

10. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с.51.

11. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с.75.

12. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с.8.

13. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с.91.

14. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с.96.

15. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с96.

16. Парушева, Димитринка. Правителственият елит на Румъния и България. Втората половина на ХІХ и началото на ХХ век. Социална история, С. Институт по балканистика БАН, 2008 (Пловдив : Зомбори), 2008 ISBN 978-954-92231-1-8, с. 361.

17. Парушева, Димитринка. Правителственият елит на Румъния и България. Втората половина на ХІХ и началото на ХХ век. Социална история, С. Институт по балканистика БАН, 2008 (Пловдив : Зомбори), 2008 ISBN 978-954-92231-1-8, с. 63.

18. Саздов, Димитър. Социална политика в законодателството на демократична България /1880-1912 г./, С., УИ Стопанство, 2008, ISBN 978-954-494-930-3, с.582.

8. Mikolenko D.V.CENTER-RIGHT PARTIES IN THE POLITICAL SYSTEM IN BULGARIA (1899-1908); Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. Харьков, 2007.

2. Ангелова, Росица. Развитие и дейност на Народната партия (1899-1911 г.), В.Търново, Фабер 2003. ISBN: 954-775-175-1, с.230.

3. Ангелова, Росица. Развитие и дейност на Народната партия (1899-1911 г.), В.Търново, Фабер 2003. ISBN: 954-775-175-1, с.231.

4. Ангелова, Росица. Развитие и дейност на Народната партия (1899-1911 г.), В.Търново, Фабер 2003. ISBN: 954-775-175-1, с.296.

5. Ангелова, Росица. Развитие и дейност на Народната партия (1899-1911 г.), В.Търново, Фабер 2003. ISBN: 954-775-175-1, с.4.

6. Ангелова, Росица. Развитие и дейност на Народната партия (1899-1911 г.), В.Търново, Фабер 2003. ISBN: 954-775-175-1, с.99.

7. Болгария в ХХ веке. Очерки политической истории (Болгарское общество на рубеже веков. Политическая система). Москва, Наука, 2003, ISBN: 5-02-008858-7, с.46.

1. Георгиев, Бисер. Либералната (радославистка) партия в България (1886-1899). С.,2001, с.8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/