Petrov, L. (1993) Vezbe brzine I snage u takmicarskom periodu kosarkasa juniora.


Иванов, Людмил (1993) Petrov, L. (1993) Vezbe brzine I snage u takmicarskom periodu kosarkasa juniora. Zbornik radova, Univerzitet u Nisu, Yugoslavia, s. 61-67


 Iztrajivanje fizickih sposobnostima mladi 17-18 g. kosarkasa
  Статия
 sport, kosarka, juniori, brzine i snage


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11202
 Людмил Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/