Гражданските обединения като институция на социалната промяна.


Калейнска, Теодора (1995) Гражданските обединения като институция на социалната промяна. В: Сборник Научни трудове, кн. 35,Обществени науки, Част 2 Икономика, политика, право и история.Велико Търново: Издателство на ВВОУ «В.Левски» , 1995, стр. 162-171, ISSN 0861-0312; COBISS.BG-ID: 1247779812


 Докладът разглежда гражданските обединения в периода 1989-1992г. Представен е процесът на институционализация на гражданския интерес и преминаване към политически партии. Разгледан е процесът на вземане на решения в този период през погледа на гражданите и на възникващите институции.
  Доклад
 граждански обединения, възникване на политически партии, България


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  11198
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/