Характеристики и социални аспекти на една европейска практика в България: Красиво Велико Търново


Калейнска, Теодора (2002) Характеристики и социални аспекти на една европейска практика в България: Красиво Велико Търново В: Сборник България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи,Материали от научно-практическа конференция, проведена на 27-28май 2002,Велико Търново: Издателство на ВТУ, 2002, стр. 303 – 309, COBISS.BG-ID 1158365924


 Докладът представя социалните аспекти на програмата Красиво Велико Търново като разглежда основните елементи на проектния цикъл.
  Доклад
 красиво Велико Търново, проектен цикъл, социална политика


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  11195
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/