Участие на гражданското общество в процеса на консултации в Европа.


Калейнска, Теодора (2011) Участие на гражданското общество в процеса на консултации в Европа. Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи, под редакцията на Г. Янков, София: Издателство на УНСС, 2011, ISBN: 978-954-644-214-7, COBISS.BG-ID: 1238545124


 
  Доклад
 
 Издадено
  11193
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/