Гласът на жените в Европа (политическо представителство)


Калейнска, Теодора (2011) Гласът на жените в Европа (политическо представителство) В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Велико Търново: Издателство на НВУ „Васил Левски”, 2011, стр. 141 – 151, ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID: 1237830884


 Докладът представя динамиката на формиране на правната рамка за политическото представителство на мъжете и жените и участието им в европейския политически живот.
  Доклад
 правна рамка на политическото представителство на жени, "Parity democracy"
 Издадено
  11192
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/