Антитерористичната политика на Съвета на Европа


Калейнска, Теодора (2011) Антитерористичната политика на Съвета на Европа В: Сборник Проблеми на националната и международната сигурност, том 2, Ред. Бузов, В., Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2011, стр. 227 – 237, ISBN 978-954-8387-90-3; COBISS.BG-ID:1234607076


 Докладът представя антитерористичната политика на Съвета на Европа /Конвенцията за предотвратяване на тероризма, Конвенцията относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма
  Доклад
 Съвет на Европа, антитероризъм
 Издадено
  11189
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/