Сравнителен преглед на влиянието на международните организации върху процеса на демократизация


Калейнска, Теодора (2012) Сравнителен преглед на влиянието на международните организации върху процеса на демократизация Сборник Доклади от юбилейната годишна университетска научна конференция по повод 10 създаванието на НВУ „Васил Левски“, том 6, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, стр.147 – 157, IBSN: 978-954-753-095-9; COBISS.BG-ID:1249453028


 The paper reviews the major international organizations and their influence on the processes of democratization in Eastern Europe. In the general review, in a basic, in comparative review are presented the policies and the grounds for support of the UN, EU, NATO, OSCE, International monetary fund and the Word Bank as well as the international nongovernmental organizations in support toward the countries, being in a process of democratization.
  Доклад
 European Union,UN, NATO, OSCE, democratization, international support
 Издадено
  11186
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/