Демокрацията в Европа през 21век и проблемът на омразата


Калейнска, Теодора (2014) Демокрацията в Европа през 21век и проблемът на омразата „Европейският съюз на кръстопът“ - доклади от международната конференция на катедра "Европеистика" на СУ "Св.Климент Охридски" и Фондация„Хайнс Зайдел“; София: Издателство Минерва, 2014, стр. 59-69; ISBN: 978-954-8702-30-0; COBISS.BG-ID :1266475748


 В доклада са разгледани усилията на Съвета на Европа и на Европейския съюз за постигане зачитане на правата на човека и формирането на мултикултурна Европа на правна основа. Разгледани са основни европейски правни текстове и практически инструменти и политики и добри практики за ограничаване на езика на омразата и нетолерантност.
  Доклад
 мултикултулна Европа, език на омразата, нетолерантност, права на човека
 Издадено
  11180
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/