Гражданите има какво да кажат /сравнителни резултати от изследователски проект в 6 страни-членки на ЕС/


Калейнска, Теодора (2014) Гражданите има какво да кажат /сравнителни резултати от изследователски проект в 6 страни-членки на ЕС/ сборник Доклади от годишна университетска научна конференция НВУ – Велико Търново, том 8, научно направление "Социални, стопански и правни науки", Велико Търново, Издателство НВУ, 2014, стр. 143-152; ISSN: 1314-1937; COBISS.BG-ID :1237830884


 Докладът представя резулатите от международен проект на консорциум от неправителствени организации от шест страни-членки /Франция, България, Полша, Италия, Швеция, Испания/, под името "Граждански Комисии за Европа 2020", и разглежда препоръките, направени от гражданите за по-демократичен и открит Съюз в контекста на стратегията Европа 2020.
  Доклад
 ЕС, европейски политики, Европа 2020, проект, граждански препоръки
 Издадено
  11179
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/