Динамика на процеса на пост-мониторинг диалог на ПАСЕ и България в контекста на българския преход


Калейнска, Теодора (2015) Динамика на процеса на пост-мониторинг диалог на ПАСЕ и България в контекста на българския преход В: Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на ХХІвек, Съставител Георги Янков, София, Издателство на УНСС, 2015, стр.251-256, ISBN:978-954-644-874-7; COBISS.BG-ID: 1276812004


 През 1992 година Република България става член на Съвета на Европа, приемайки основополагащите ценности на организацията като свои базисни приоритети – върховенство на закона, развитие на плуралистичната демокрация и демократичните институции и спазването на правата на човека. Докладът разглежда основните акценти пост-мониторинговия диалог ПАСЕ и България.
  Доклад
 Съвет на Европа, мониторинг, пост-мониторингов диалог, плуралистична демокрация, върховенство на закона, права на човека
 Издадено
  11171
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/