Петров, Людмил. Седмичният микроцикъл на баскетболистите, списание Теньорска мисъл, ЦС на БСФС, София, бр. 1, 1987, 28-32.


Петров, Людмил (1987) Петров, Людмил. Седмичният микроцикъл на баскетболистите, списание Теньорска мисъл, ЦС на БСФС, София, бр. 1, 1987, 28-32. Списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, бр. 1, 1987, 28-32


 Многогодишната ни работа в спортно училище показа, че седмичният микроцикъл е подходящ за решаването на поставените задачи, тъй като съвпада с режима на учениците включваш строго определен обем от учебна, тренировъчна и възстановителна работа.
  Статия
 баскетбол, подраставащи спортисти, седмичен микроцикъл


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11167
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/