Иванов., Л. Петров (1985) "Формиране на мотивацията"


Иванов, Людмил (1985) Иванов., Л. Петров (1985) "Формиране на мотивацията" списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, с. 35


 Нашата цел бе да проучим формирането на мотивацията на ученици от спортно училище, а за решаването й си поставихме следните задачи: 1. Да разкрием основните мотиви и фактори, които са насочили децата към спортното училище и съответния спорт; 2. Да определим факторите, които стимулират или противодействат на мотивацията за постигане на високи резултати. В изследването са включени 328 ученика.
  Статия
 спорт, мотивация, спортно училище
 Издадено
  11166
 Людмил Иванов

1. Петров, Л. (1985) Формиране на мотивацията, списание "Треньорска мисъл", София, с. 35, Цитирано в: Илиева, И. (2012) Мотивацията за спортуване в начална училищна възраст, РУ "Ангел Кънчев", Русе, с. 32

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/