Иванов., Людмил Петров. Формиране на мотивацията, списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, бр. 4, 1985, с. 35-37. C615-7181, COBISS.BG-ID 1123285732


Петров, Людмил (1985) Иванов., Людмил Петров. Формиране на мотивацията, списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, бр. 4, 1985, с. 35-37. C615-7181, COBISS.BG-ID 1123285732 списание "Треньорска мисъл", ЦС на БСФС, София, бр. 4, 1985 с. 35-37.C615-7181, COBISS.BG-ID 1123285732


 Нашата цел бе да проучим формирането на мотивацията на ученици от спортно училище, а за решаването й си поставихме следните задачи: 1. Да разкрием основните мотиви и фактори, които са насочили децата към спортното училище и съответния спорт; 2. Да определим факторите, които стимулират или противодействат на мотивацията за постигане на високи резултати. В изследването са включени 328 ученика.
  Статия
 спорт, мотивация, спортно училище


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11166
 Людмил Петров

1. Петров, Л. (1985) Формиране на мотивацията, списание "Треньорска мисъл", София, с. 35, Цитирано в: Илиева, И. (2012) Мотивацията за спортуване в начална училищна възраст, РУ "Ангел Кънчев", Русе, с. 32. COBISS.BG-ID 1245373668

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/