Петров, Людмил. Агресивността в баскетбола. Списание "Спорт и Наука", София, бр. 2, 1998. ISSN 1310-3393, с. 152-154, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (1998) Петров, Людмил. Агресивността в баскетбола. Списание "Спорт и Наука", София, бр. 2, 1998. ISSN 1310-3393, с. 152-154, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", София, бр. 2, 1998, ISSN 1310-3393,с. 152-154. COBISS.BG-ID 1121090276


 Представени са анализи и упражнения, подходящи за повишаване на допустимата спортна агресивност в баскетбола при подрастващи спортисти.
  Статия
 баскетбол, агресивност, подраставащи спортисти


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11165
 Людмил Петров

2. Божков, Г. (2015) Модел за спортна подготовка на елитни баскетболистки, докторска дисертация, РУ "Ангел Кънчев", Русе, с. 146

1. Църов, К. (2012) "Състезателната ефективност в баскетбола", Болид инс, с. 29, 138, София, ISBN: 978-954-394-089-9, с. 24,30; COBISS.BG-ID 1247258340

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/