Фразеологията и семиотичната концептуализация на човешкото тяло. - В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. Ред. М. Стаменов и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 173-184. - ISBN 978-954-322-872-0, COBISS.BG-ID - 1278866660.


Петрова, Анастасия (2016) Фразеологията и семиотичната концептуализация на човешкото тяло. - В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. Ред. М. Стаменов и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 173-184. - ISBN 978-954-322-872-0, COBISS.BG-ID - 1278866660.


 This paper discusses the opportunities which somatic phraseology present for the contrastive research of Balkan languages. The complex research of semantics, pragmatics and syntactics of the somatisms can reveal universal characteristics, but also interesting differences in the results of the cognitive processes in the collective linguistic consciousness.
  Статия
 somatic phraseology, phraseological units, linguistic picture of the world.


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11154
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/