В. Петров. Събирателните имена в българския език (в съпоставка с други балкански езици). Съпоставително езикознание. 2015, кн. 4, с. 75 - 80.


Петрова, Анастасия (2015) В. Петров. Събирателните имена в българския език (в съпоставка с други балкански езици). Съпоставително езикознание. 2015, кн. 4, с. 75 - 80. ISSN 0204-8701 (print), COBISS.BG-ID – 1119680484


 
  Рецензия
 събирателни имена, балкански езици, български език
 Издадено
  11147
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/