В. Петров. Събирателните имена в българския език (в съпоставка с други балкански езици) // Съпоставително езикознание - София: УИ "Св. Климент Охридски", 2015, кн. 4, (с. 75 - 80), ISSN 0204-8701, COBISS.BG-ID – 1119680484


Петрова, Анастасия (2015) В. Петров. Събирателните имена в българския език (в съпоставка с други балкански езици) // Съпоставително езикознание - София: УИ "Св. Климент Охридски", 2015, кн. 4, (с. 75 - 80), ISSN 0204-8701, COBISS.BG-ID – 1119680484 София


 
  Рецензия
 събирателни имена, балкански езици, български език
 Издадено
  11147
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/