В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език. Съпоставително езикознание. 2014, кн. 3, с. 84 - 121.


Петрова, Анастасия (2014) В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език. Съпоставително езикознание. 2014, кн. 3, с. 84 - 121. ISSN 0204-8701 (print), COBISS.BG-ID – 1119680484


 
  Рецензия
 български език, румънски език, сватбена терминология
 Издадено
  11146
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/