В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език // Съпоставително езикознание - София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2014, кн. 3, (с. 84 - 121)


Петрова, Анастасия (2014) В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език // Съпоставително езикознание - София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2014, кн. 3, (с. 84 - 121) Print ISSN 0204-8701, COBISS.BG-ID – 1119680484


 
  Рецензия
 български език, румънски език, сватбена терминология
 Издадено
  11146
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/