Международната конференция "Глаголната система на балканските езици – наследство и неология", Велико Търново, 30 април до 2 май 2009 г. - Проглас, 2009, № 2, c. 193-197.


Петрова, Анастасия (2009) Международната конференция "Глаголната система на балканските езици – наследство и неология", Велико Търново, 30 април до 2 май 2009 г. - Проглас, 2009, № 2, c. 193-197. ISBN 08617902, COBISS.BG-ID – 1119668196


 
  Отзив
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11145
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/