Международната конференция "Глаголната система на балканските езици – наследство и неология", 30 април до 2 май 2009 г. // Сп. "Проглас" - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, № 2, (c. 193-197)


Петрова, Анастасия (2009) Международната конференция "Глаголната система на балканските езици – наследство и неология", 30 април до 2 май 2009 г. // Сп. "Проглас" - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, № 2, (c. 193-197) ISBN 08617902, COBISS.BG-ID – 1119668196


 
  Отзив
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11145
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/