Нова инициатива на Център “Балкани”. - Проглас, 2006, № 2, с. 183-184.


Петрова, Анастасия (2006) Нова инициатива на Център “Балкани”. - Проглас, 2006, № 2, с. 183-184. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196


 
  Отзив
 
 Издадено
  11144
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/