Нова инициатива на Център “Балкани” // Сп. "Проглас" - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 2, (с. 183-184), ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196


Петрова, Анастасия (2006) Нова инициатива на Център “Балкани” // Сп. "Проглас" - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 2, (с. 183-184), ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 Велико Търново


 
  Отзив
 
 Издадено
  11144
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/