Седми студентски балканистични четения. - Проглас, 2006, кн. 2, с. 182 - 183.


Петрова, Анастасия (2006) Седми студентски балканистични четения. - Проглас, 2006, кн. 2, с. 182 - 183. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196


 
  Отзив
 
 Издадено
  11143
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/