Проф. Николай Петков Ковачев (1919-2000) – педагогът и ученият. - В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” – 1963-2003 г.". Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 70-73.


Петрова, Анастасия (2004) Проф. Николай Петков Ковачев (1919-2000) – педагогът и ученият. - В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” – 1963-2003 г.". Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 70-73. ISBN 954-524-381-3


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  11140
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/