Музикалното мислене на Панайот Пипков в контекста на българската музикална култура от края на ХІХ и началото на ХХ век


Булева-Петрова, Марияна (1997) Музикалното мислене на Панайот Пипков в контекста на българската музикална култура от края на ХІХ и началото на ХХ век Сб. "Панайот Пипков и музикалната култура на неговото време"


 Изследване на училищните песни на П. Пипков в контекста на българското музикално творчество на границата на ХІХ-ХХ век.
  Доклад
 тонално мислене, връзка с възрожденската песенна култура
 Издадено
  1114
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/