Metafora ca mijloc de reprezentare a conceptului “uferinţă” // Analele ştiinţifice ale universităţii Ovidius din Constanța. Seria Filologie, v. XIII, 2002, (217-234)


Петрова, Анастасия (2002) Metafora ca mijloc de reprezentare a conceptului “uferinţă” // Analele ştiinţifice ale universităţii Ovidius din Constanța. Seria Filologie, v. XIII, 2002, (217-234) ISSN 1223-7248


 
  Статия
 
 
  11139
 Анастасия Петрова

1. Bulgarian Ethnolinguistics. An Annotated Bibliography 2000 – 2010. - В: Ѕѣлѡ е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8; ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/