Основные семантические роли в пространстве радости в балканских языках. - Linguistique balkanique, 2003-2004, XLIII, № 2 - 3, с. 285-303.


Петрова, Анастасия (2004) Основные семантические роли в пространстве радости в балканских языках. - Linguistique balkanique, 2003-2004, XLIII, № 2 - 3, с. 285-303. ISSN 0324-1653 (print), COBISS.BG-ID - 1119616484


 
  Статия
 
 
  11138
 Анастасия Петрова

1. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 56.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/