Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски. - Проглас, 2000-2004, т. 14, кн. 1, с. 81-98.


Петрова, Анастасия (2004) Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски. - Проглас, 2000-2004, т. 14, кн. 1, с. 81-98. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196


 
  Статия
 
 Издадено
  11137
 Анастасия Петрова

1. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 55.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/