La conceptualization de la joie dans les langues bulgare et greque. - Etudes balkaniques. 2002, XXXVIII, № 4, c. 62-74.


Петрова, Анастасия (2002) La conceptualization de la joie dans les langues bulgare et greque. - Etudes balkaniques. 2002, XXXVIII, № 4, c. 62-74. Print ISSN - 0324-1645, COBISS.BG-ID - 1119699172


 
  Статия
 Metonymic and metaphorical conceptualization of emotions; cognitive linguistics
 Издадено
  11136
 Анастасия Петрова

1. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 54.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/