La conceptualization de la joie dans les langues bulgare et greque. // Etudes balkaniques: Институт за балканистика с Център по тракология - Българска академия на науките XXXVIII, 2002, № 4, (c. 62-74)


Петрова, Анастасия (2002) La conceptualization de la joie dans les langues bulgare et greque. // Etudes balkaniques: Институт за балканистика с Център по тракология - Българска академия на науките XXXVIII, 2002, № 4, (c. 62-74) ISSN - 0324-1645, COBISS.BG-ID - 1119699172


 
  Статия
 Metonymic and metaphorical conceptualization of emotions; cognitive linguistics
 Издадено
  11136
 Анастасия Петрова

1. Bulgarian Ethnolinguistics. An Annotated Bibliography 2000 – 2010. - В: Ѕѣлѡ е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8; ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/