Ценностни аспекти и информативно натоварване на жанра детска и училищна песен в контекста на музикалната култура


Булева-Петрова, Марияна (1996) Ценностни аспекти и информативно натоварване на жанра детска и училищна песен в контекста на музикалната култура Сп. "Българско музикознание" № 4


 Културологично изследване на жанра на базата на редица съвременни разработки.
  Статия
 ценностни аспекти на жанра, информативно натоварване, комуникативни функции
 Издадено
  1113
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/