Балканският аспект на езиковата метафора ‘муха’ - ‘душевно състояние’ // Българистични проучвания. Международен семинар по български език и литература. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1998, (с. 141-156), ISSN 9548258706


Петрова, Анастасия (1998) Балканският аспект на езиковата метафора ‘муха’ - ‘душевно състояние’ // Българистични проучвания. Международен семинар по български език и литература. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1998, (с. 141-156), ISSN 9548258706


 
  Статия
 
 
  11127
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/