Балканският аспект на езиковата метафора ‘муха’ - ‘душевно състояние’. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 1998, с. 141-156.


Петрова, Анастасия (1998) Балканският аспект на езиковата метафора ‘муха’ - ‘душевно състояние’. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 1998, с. 141-156. ISBN 9545241926


 
  Статия
 
 Издадено
  11127
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/