Фразеология и култура. Метафората като похват в изследването на фразеологията. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: ПИК, 1997, c. 130-145.


Петрова, Анастасия (1997) Фразеология и култура. Метафората като похват в изследването на фразеологията. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: ПИК, 1997, c. 130-145. ISBN 954-8258-86-2


 
  Статия
 
 Издадено
  11126
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/