Фразеология и култура. Метафората като похват в изследването на фразеологията // Българистични проучвания. Актуални проблеми на българстиката и славистиката. Втора международна научна сесия Велико Търново, 20-21 август 1996 г. Редактор Д. Кенанов - Велико Търново: ПИК, 1997, (c. 130-145), ISBN 954-8258-86-2


Петрова, Анастасия (1997) Фразеология и култура. Метафората като похват в изследването на фразеологията // Българистични проучвания. Актуални проблеми на българстиката и славистиката. Втора международна научна сесия Велико Търново, 20-21 август 1996 г. Редактор Д. Кенанов - Велико Търново: ПИК, 1997, (c. 130-145), ISBN 954-8258-86-2


 
  Статия
 
 
  11126
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/