Езиковата метафора – проблеми и възможности // Сп. "Проглас" - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, № 3, (с. 23-38), ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID – 1119668196


Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности // Сп. "Проглас" - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, № 3, (с. 23-38), ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID – 1119668196


 
  Статия
 
 
  11125
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/