Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас. 1996, № 3, с. 23-38.


Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас. 1996, № 3, с. 23-38. Print ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID – 1119668196


 
  Статия
 
 Издадено
  11125
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/