Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас, 1996, № 2, c. 27-34.


Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас, 1996, № 2, c. 27-34. Print ISSN 0861-790, COBISS.BG-ID – 1119668196


 
  Статия
 
 Издадено
  11124
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/