Комплексният подход при изследването на балканския езиков съюз като ареална езикова общност. - Балканистичен форум, 1992, №1, с. 41–46.


Петрова, Анастасия (1992) Комплексният подход при изследването на балканския езиков съюз като ареална езикова общност. - Балканистичен форум, 1992, №1, с. 41–46. Print ISSN - 1310-3970, COBISS.BG-ID - 1121113828


 
  Статия
 
 Издадено
  11122
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/