Комплексният подход при изследването на балканския езиков съюз като ареална езикова общност // Балканистичен форум - Благоевград: Издателство „Гея – Либрис”, 1992, 1, (с. 41 - 46)


Петрова, Анастасия (1992) Комплексният подход при изследването на балканския езиков съюз като ареална езикова общност // Балканистичен форум - Благоевград: Издателство „Гея – Либрис”, 1992, 1, (с. 41 - 46) ISSN - 1310-3970, COBISS.BG-ID - 1121113828


 
  Статия
 
 
  11122
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/