Балканската фразеология в когнитивно-културологичен аспект // Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Редакционна колегия И. Харалампиев, М. Спасова, Ж. Колева-Златева, А. Петрова, К. Димитров, Г. Пенакова - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, (с. 170-182)


Петрова, Анастасия (2014) Балканската фразеология в когнитивно-културологичен аспект // Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Редакционна колегия И. Харалампиев, М. Спасова, Ж. Колева-Златева, А. Петрова, К. Димитров, Г. Пенакова - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, (с. 170-182) ISBN - 978-954-524-944-0, COBISS.BG-ID - 1267898596


 
  Статия
 
 
  11118
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/