Балканската фразеология в когнитивно-културологичен аспект . - В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 170-182.


Петрова, Анастасия (2014) Балканската фразеология в когнитивно-културологичен аспект . - В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 170-182. ISBN - 978-954-524-944-0, COBISS.BG-ID - 1267898596


 
  Статия
 
 
  11118
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/