Об эмоциях, их “доме” и цвете (взгляд на зеленый и красный гнев в балканских языках). - В: Балканские чтения 11. Балканский спектр: от света к цвету. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2011, c. 86-94. - ISBN 978-5-7576-0226-4.


Петрова, Анастасия (2011) Об эмоциях, их “доме” и цвете (взгляд на зеленый и красный гнев в балканских языках). - В: Балканские чтения 11. Балканский спектр: от света к цвету. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2011, c. 86-94. - ISBN 978-5-7576-0226-4.


 Статията е присъединяване към дискусията, организирана в ИС РАН върху проблемите за цвета, представен в езиковите структури. В разгледания материал по особен начин се пресичат данни от три различни области: системата от основни емоции в дадения език (с отчитане на физиологичната природа на вътрешното състояние); културната конотация на термините за части на тялото; етнохроматичната парадигма с психологически релевантни връзки и отношения с емоциите. В семантичен план всеки термин се разглежда като сложно наслагване на два вербално-образни комплекса, за които съзнанието е намерило основание за скрито сравнение (метафора). В организирането на знанията и опита чрез концептуални метафори езиковото съзнание се опира на стереотипната образност с ясно проявена регулярност. В когнитивната област на емоциите информацията за духовния свят на човека влиза в сложна асоциативна мрежа с фрагменти от семиотичните системи на цветовете и получили ореол на сакралност органи на човешкото тяло (сърце, дроб и др.). Този факт се проследява в езиков отрязък, който носи представата за гнева в балканските езици. Той отвежда до констатация, че обобщените диахронни и синхронни данни биха приближили науката до отговора на въпроса какви са образните средства, вербализиращи представи за различни емоции – универсална телесна метафора или продукт на културата.
  Статия
 метафора, емоции, диахрония и синхрония
 Издадено
  11115
 Анастасия Петрова

1. Μάρκου, Χ. Φρασεολογικές μονάδες δηλωτικές χρώματος στην ελληνική, τη ρωσική και τη βουλγαρική. - In: 11th International Conference on Greek Linguistics. Selected Papers. Πρακτικά. Ed. by G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, Ch. Papadopoulou, E. Vlachou. Rhodes: Laboratory of Linguistics of the SE Mediterranean Department of M editerranean Studies, University of the Aegean, 2014, 998-2013. Цит. на pp 998. ISBN 978-960-87197-9-8

2. Μάρκου, Χ. Φρασεολογικές μονάδες δηλωτικές χρώματος στην ελληνική, τη ρωσική και τη βουλγαρική. - In: 11th International Conference on Greek Linguistics. Selected Papers. Πρακτικά. Ed. by G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, Ch. Papadopoulou, E. Vlachou. Rhodes: Laboratory of Linguistics of the SE Mediterranean Department of M editerranean Studies, University of the Aegean, 2014, 998-1013. Цит. на pp 1008. ISBN 978-960-87197-9-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/