Об эмоциях, их “доме” и цвете (взгляд на зеленый и красный гнев в балканских языках) // Балканские чтения „Балканский спектр: от света к цвету” - Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2011, (c. 86-94)


Петрова, Анастасия (2011) Об эмоциях, их “доме” и цвете (взгляд на зеленый и красный гнев в балканских языках) // Балканские чтения „Балканский спектр: от света к цвету” - Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2011, (c. 86-94) ISBN 978-5-7576-0226-4


 Статията е присъединяване към дискусията, организирана в ИС РАН върху проблемите за цвета, представен в езиковите структури. В разгледания материал по особен начин се пресичат данни от три различни области: системата от основни емоции в дадения език (с отчитане на физиологичната природа на вътрешното състояние); културната конотация на термините за части на тялото; етнохроматичната парадигма с психологически релевантни връзки и отношения с емоциите. В семантичен план всеки термин се разглежда като сложно наслагване на два вербално-образни комплекса, за които съзнанието е намерило основание за скрито сравнение (метафора). В организирането на знанията и опита чрез концептуални метафори езиковото съзнание се опира на стереотипната образност с ясно проявена регулярност. В когнитивната област на емоциите информацията за духовния свят на човека влиза в сложна асоциативна мрежа с фрагменти от семиотичните системи на цветовете и получили ореол на сакралност органи на човешкото тяло (сърце, дроб и др.). Този факт се проследява в езиков отрязък, който носи представата за гнева в балканските езици. Той отвежда до констатация, че обобщените диахронни и синхронни данни биха приближили науката до отговора на въпроса какви са образните средства, вербализиращи представи за различни емоции – универсална телесна метафора или продукт на културата.
  Статия
 метафора, емоции, диахрония и синхрония
 Издадено
  11115
 Анастасия Петрова

1. Μάρκου, Χ. Φρασεολογικές μονάδες δηλωτικές χρώματος στην ελληνική, τη ρωσική και τη βουλγαρική. Edited by G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, Ch. Papadopoulou, E. Vlachou. 11th International Conference on Greek Linguistics Selected Papers / Πρακτικά, Rhodes 2014 Εργαστήριο Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, pp. 1013. ISBN 978-960-87197-9-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/