Инструменталните съпроводи в българските детски и училищни песни /аспекти на хармоничното мислене и музикално поетичния синтез/


Булева-Петрова, Марияна (1996) Инструменталните съпроводи в българските детски и училищни песни /аспекти на хармоничното мислене и музикално поетичния синтез/ Издателство на ВТУ


 Специализирано изследване на връзката между поетичен текст - мелодия и съпровод в детския песенен жанр с многобройни примери от творчеството на изтъкнати български композитори. Изданието има теоретично-познавателна и практико-приложна функция
  Монография
 клавирен съпровод, хармонични средства, поетична семантика, фактура
 Издадено
  1111
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/