Петров, Людмил, Антонио Станков, Мартин Маргаритов. Oптимизиране на скоростно-силовата подготовка на подрастващи баскетболисти на възраст 12-14 години. Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016, с. 242-248. ISSN 2534-9317


Петров, Людмил (2016) Петров, Людмил, Антонио Станков, Мартин Маргаритов. Oптимизиране на скоростно-силовата подготовка на подрастващи баскетболисти на възраст 12-14 години. Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016, с. 242-248. ISSN 2534-9317 International scientific conference "Pedagogical education - tradition and modernity", University of Veliko Turnovo Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 2016, Велико Търново, с. 242-248. ISSN 2534-9317


 Abstract: The aim of the study was theoretically explore and experiment to study speed-strength training of 12-14 year old boys involved in basketball, in terms of competition activities in BC "Ethаr-64" – Veliko Tarnovo. Developed and piloted our complex for a specific speed-strength endurance had a positive impact on the development of physical qualities of 12-14 annual basketball.
  Статия
 Key Words: sport, basketball training, adolesent


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11100
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/