Бележити охридски архиепископи.– Литературен свят, брой 40 май 2012: http://literaturensviat.com/?p=56217


Павлов, Пламен (2012) Бележити охридски архиепископи.– Литературен свят, брой 40 май 2012: http://literaturensviat.com/?p=56217 София


 Обзор на най-видните фигури, оглавявали Охридската архиепископия през 15 - 18 в.
  Статия
 Охридска архиепископия, Матей, Прохор, Арсений, Атанасий, св. Варлаам Охридски


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  11095
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/