Проблеми на ладовата организация в органума /ІХ-ХІ в./


Булева-Петрова, Марияна (1995) Проблеми на ладовата организация в органума /ІХ-ХІ в./ Сп. "Музикални хоризонти" № 10


 Музикално-теоретично изследване върху първите европейски форми на многогласие. За първи път е изказана тезата, че бурдониращият органален глас е в ролята на акустически център, а не в ролята на своеобразна Т - ладов център. По този начин се доказва и значението на инструмантелния фактор в развитието на западноевропейската музика
  Статия
 квинтов паралелизъм, квартов паралелизъм, тонален център, акустичен център
 Издадено
  1108
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/