Проблеми на вертикалната организация в мадригалите на Джезуалдо


Булева-Петрова, Марияна (1992) Проблеми на вертикалната организация в мадригалите на Джезуалдо Сп. "Музикални хоризонти" № 9-10


 Музикално-теоретично изследване на едно от интересните музикално-творчески явления от края на Ренесансовата епоха - италианския хроматичен мадригал. За първи път е изказана идеята, че овладяването на тоналния тип музикално мислене се извършва чрез осмисляне на функционалната роля на тризвучието на ІV ст., т.е. решаващ фактор за навлизането на новия тип музикално мислене е "чуването" на субдоминантовата функция.
  Статия
 хроматика, акордово-полифонична фактура, тонално-функционално мислене
 Издадено
  1107
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/