Средища на ислямския мистицизъм в старата столица Търново. // История на мюсюлманската култура по българските земи. Т. 7. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 2001, с. 409–447.


Мутафова, Красимира (2001) Средища на ислямския мистицизъм в старата столица Търново. // История на мюсюлманската култура по българските земи. Т. 7. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 2001, с. 409–447. София


 
  Студия
 Търново, православие, храм Св. четиридесет мъмъченици, мистицизъм, халветия, накшбандия, бекташи, тезкере литература, Ашък Челеби,
 Издадено
  11050
 Красимира Мутафова

3. Събев, Орлин. Книгата и нейният храм. История на османските библиотеки в България. София : Издателство “Авангард Прима”, 2017.

2. Georgieva, Gergana. Topoi of Urban Space: The Case Study of Tarnovo in the Nineteenth Century. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. В. Търново, с. 362.

1. Аретов, Николай. Национална митология и национална литература: сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от XVIII и ХIХ век. София : Издателство “Кралица Маб”, 2006, с. 539.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/