Наблюдения върху лада тон-полутон в Сюитата "Бай Ганю" от В. Стоянов и Концерта за пиано от Д.Ненов


Булева-Петрова, Марияна (1988) Наблюдения върху лада тон-полутон в Сюитата "Бай Ганю" от В. Стоянов и Концерта за пиано от Д.Ненов Музикални хоризонти, 1988, 8, с. 40-50.


 Музикално-теоретично изследване, което разглежда творческата употреба на лада тон-полутон в творчеството на големите български композитори В. Стоянов и Д. Ненов. Поставя се проблемът за битието на лада в условията на модален и тонален тип музикално мислене
  Статия
 лад тон-полутон, транспозиция, тритонусова връзка, модалност, тоналност
 Издадено
  1105
 Марияна Булева-Петрова

1. Караиванова, Бинка. Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано. Велико Търново: Ивис, 2013, 160 с. ISBN 978-954-2968-60-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/