Още за историята на Троянския манастир. – Духовна култура, кн. 1, 22–29.


Мутафова, Красимира (2001) Още за историята на Троянския манастир. – Духовна култура, кн. 1, 22–29. София


 
  Статия
 
 Издадено
  11049
 Красимира Мутафова

1. Василев, Младен. Манастирска и просветна мрежа в Ловеч и Ловешко ХV–ХVІІІ век. // Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Пета студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 2, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/