Култът към светците в народния ислям и утраквистичните светилища. – В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Н. Колев. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2000, с. 249–266. ISBN - 954-524-257-7. COBISS.BG-ID - 1036239332.


Мутафова, Красимира (2000) Култът към светците в народния ислям и утраквистичните светилища. – В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Н. Колев. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2000, с. 249–266. ISBN - 954-524-257-7. COBISS.BG-ID - 1036239332. В. Търново


 
  Студия
 ислям, народен ислям, османски период, култ към светците, утраквизъм, двуобредни светилища
 Издадено
  11048
 Красимира Мутафова

4. Неделчева, Невена. Селищна мрежа, демографска характеристика и култов живот в Герлово и Тозлука през XV – XVIII век. В. Търново: Фабер, 2017, с. 214, 217, 267, 268. ISBN 978-619-00-0599-5. COBISS.BG-ID - 1280974820.

3. Янкова, Виолета. Утраквистичните светилища като общи места на паметта. – В: Георгиева, Цв. (Съст. и редактор) Религии: култури и политики. София: Ан-Ди, 2015, с. 61, 62, 63.

2. Gradeva, Rossitsa. Conversion to Islam in Bulgarian Historiography (until 2000). – In: Religion, Ethnicity and Contested Nationhood in the Former Ottoman Space. J. Nilsen. (eds) Leiden-Boston: BRILL. 2012, p. 215. ISBN 978-90-04-21657-0 (E-book); ISBN 978-90-04-21133-9 (Print).

1. Янкова, В. Етнокултурни взаимодействия. В. Търново: Faber. 2005, с. 24, 49, 179 .ISBN - 954-775-475-0; COBISS.BG-ID - 1044198116.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/