Религиозната самоидентичност в българското и византийското общество през ХIV– първата половина на ХV в. (в динамиката на османската инвазия). – В: Средновековните Балкани. Политика, религия, култура. София : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1999, с. 131–140. ISBN 954-430-606-4. COBISS.BG-ID - 1034232804.


Мутафова, Красимира (1999) Религиозната самоидентичност в българското и византийското общество през ХIV– първата половина на ХV в. (в динамиката на османската инвазия). – В: Средновековните Балкани. Политика, религия, култура. София : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1999, с. 131–140. ISBN 954-430-606-4. COBISS.BG-ID - 1034232804. София


 
  Статия
 османско завоевание, православие, ислям, конверсия, религиозна идентичност, българско общество, Византия, византийско общество, Григорий Палама
 Издадено
  11047
 Красимира Мутафова

1. Младенов, Момчил. Българското Черноморие през ХІV век – контактна зона на православие и католицизъм. // Балканите – език, история, култура. Т. 5. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 208–220. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID - 1239059172.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/