Османотурски документи от ХIХ век за храма на Троянския манастир. – В: Старопланински проучвания, 1. София, 1999, с. 74–83. ISSN 0861-802X.


Мутафова, Красимира (1999) Османотурски документи от ХIХ век за храма на Троянския манастир. – В: Старопланински проучвания, 1. София, 1999, с. 74–83. ISSN 0861-802X. София


 
  Статия
 Троянски манастир, православие, махзар, предтанзимат
 Издадено
  11046
 Красимира Мутафова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/