Конфесионални отношения между християни и мюсюлмани и ислямизацията в българските земи през ХV-ХVII век. София, 1997


Мутафова, Красимира (1997) Конфесионални отношения между християни и мюсюлмани и ислямизацията в българските земи през ХV-ХVII век. София, 1997 София


 
  Дисертация
 конфесия, християни, православни, католици, мюсюлмани, павликяни, ислямизация
 Непубликувано
  11044
 Красимира Мутафова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/